Ejerforeningen Æblehaven

Sidste nyt:

I løbet af kort tid vil vi sende et længere nyhedsbrev om status for projekt og hvad bestyrelsen i øvrigt har beskæftiget sig med siden generalforsamlingen. Projektstart forventes at blive 1. okt. 2008, og vi forventer at alt vil være færdigt inden sæsonstart næste år. Rådgivende ingeniør har udfærdiget projektbeskrivelse, og er godt i gang med at indhente tilbud på arbejdernes udførelse. Vi er i den heldige situation, at vi kan drage fordel af indhøstede erfaringer fra vores søsterbyggeri i Hasle.

Det er på høje tid, at vi får udskiftet tagene. Der har været en del problemer med nogle tage hen over året, hvilket kan have uheldige konsekvenser hvis vandskader når gulve i husene. Efter råd fra to rådgivende ingeniører som har set på badeværelserne i etplans-husene er det en rigtig god ide, at have focus både på et lille vindue i badeværelserne, men også på nuværende udsug, hvilket indgår i projektbeskrivelsen.

Vi er fortrøstningsfulde hvad angår mulighederne for at holde det samlede stipulerede prisoverslag vedtaget på generalforsamlingen. Diverse dokumenter og bilag som indgår i projektet, vil blive lagt ud på interne sider.

Brugernavn og password interne sider:
Der er flere som har spurgt om brugernavn og password til interne sider. De er bl.a. nævnt i udsendt referat fra generalforsamlingen. Hvis I af en eller anden grund ikke har referatet, er I velkommen til at sende formanden eller kasserern en mail, hvorefter vi sender dem på mail.

Mærkning af genstande:
Vi kan oplyse, at Torben i Receptionen har indkøbt en dymo som kan lånes ved henvendelse til ham.

El/varme og vand:
Det er en rigtig god ide, at være opmærksom på at alt er som det skal være i husene, og holde øje med el-måler og vandmåler. Der er en del som har fået nogle slemme overraskelser.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *