Ejerforeningen Æblehaven

Orientering om Æblehavens renoveringsprojekt:

Hen over sommeren har ejerforeningens bestyrelse i samarbejde med vores rådgivende ingeniør Ingolf Lind-Holm, nærmere konkretiseret de forskellige opgaver i foreningens renoveringsprojekt.

Bestyrelsen har på baggrund af dette fået udarbejdet et konkret udbudsmateriale som har været udsendt i en udbudsrunde blandt 4 forskellige håndværksfirmaer fra Bornholm.

Efter en vurdering af de indkomne tilbud har ejerforeningens efter nøje overvejelse valgt det for foreningen økonomiske mest fordelagtige tilbud, og det der giver os mest for pengene.Ejerforeningen har således dags dato indgået en hovedentrepriseaftale med PL Entreprise A/S, Industrivej 14, 3700 Rønne, der vil stå for udførelse af det samlede projekt.

PL Entreprise var billigst, og da de har udført en tilsvarende tagrenovering i Hasle feriepark er bestyrelsen overbevist om, at firmaet har den fornødne faglige kompetence til at kunne løfte den samlede renoveringsopgave.

Det løbende tilsyn med arbejdes udførelse vil blive foretaget af bestyrelsen i tæt samarbejde med rådgivende ingeniør Ingolf Lind-Holm.

Udbudsmateriale og entreprisekontrakten er lagt på foreningens hjemmeside således, at alle ejere kan gøre sig bekendt med det nærmere indhold af renoveringsopgaven.

Som det fremgår af materialet opstartes renoveringsarbejdet allerede fra den 1. oktober 2008 – en måned før udlejningssæsonen officielt stopper den 1. november.

At det er valgt at starte arbejdet allerede den 1. oktober skyldes, at det har været er en vigtig forudsætning for bestyrelsen at hele renoveringsprojektet er fuldt færdiggjort inden den nye udlejningssæson 2009.

For at dette kan nås er planlægningen lagt således, at særligt tag renoveringen er så langt fremme som muligt inden vinterperioden hvor der må forudses, at arbejdet delvis ligger stille grundet vejrlig.

Renoveringsarbejdet startes herefter op ved, at der allerede i starten af oktober 2008 tages hul på tag renoveringen i blok a og b.

Entreprenøren vil endvidere komme med en detaljeret aktivitetsplan for de enkelte arbejders udførelse. Denne vil snarest muligt blive lagt på foreningens hjemmeside således, at de enkelte ejere kan se hvornår netop deres blok vil blive påvirket.

I forbindelse med renoveringens planlægning er det selvfølgelig forsøgt, at mindske ulemperne for ejerne så meget som muligt, og arbejdet er endvidere forsøgt planlagt således, at byggeprojektet får mindst muligt effekt på den meget lille udlejning der trods alt er i oktober måned.

Ejerne skal dog under alle omstændigheder nok regne med visse gener i forbindelse med renoveringen ved, at man hen over efteråret og vinteren som ejer nok ikke selv kan benytte lejlighederne i samme omfang som normalt – grundet selve renoveringsarbejdets udførelse. Endvidere vil der i byggeperioden selvfølgelig være en masse arbejdskørsel, og håndværksmæssig aktivitet på området der kan påvirke ejernes eventuelle ophold.

I forbindelse med renoveringen skal ejerforeningen endvidere opfordre alle ejere til, at have for øje, at renoveringen nok vil betyde en vis ”håndværker tilsmudsning” grundet skæring af et nyt vindues hul i muren i badeværelse og udskiftning af vinduer i begge værelser.

Det vil derfor være meget klogt særligt, at rydde badeværelset for hvad der måtte være af bademåtter og – forhæng og andet løsøre samt pakke løse særlige genstande ned i lejlighederne. Endvidere bør man trække senge væk fra vinduespartiet i værelserne og evt. tildække senge, puder, dyner m.v.

Skal havemøbler pakkes væk for vinteren vil det også være klogt at gøre det nu.

Det må sluttelig påregnes, at der skal foretages en mere grundig rengøring med støvsugning, gulvvask og aftørring af flader når arbejdet i den enkelte lejlighed er færdiggjort. Denne rengøring skal de enkelte ejere selv forestå. Der vil dog snarest komme et tilbud fra Torben om forårsrengøring incl. rengøring efter håndværkere.

Ejerforeningen skal særligt for ejerne i blok a og b opfordre til, at denne ”håndværker sikring” af ejendele foretages snarest muligt da renoveringsarbejdet for disse blokke som nævnt allerede starter 1. oktober.

Bestyrelsen vil løbende orientere om renoveringsprojektets udvikling på hjemmesiden.

Til generalforsamlingen – der er planlagt til 5. april 2009 – håber bestyrelsen således at kunne præsentere de færdige arbejder.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *