Ejerforeningen Æblehaven

Nyheder fra generalforsamlingen:

I løbet af få dage vil der blive udsendt et mere udførligt referat fra den nyligt afholdte generalforsamling. Vi kunne igen i år konstaterer et rigtigt flot fremmøde. Næsten halvdelen af husene var repræsenteret. Alt i alt foregik mødet i en god og afslappet stemning. Budgettet som det forelå blev enstemmigt vedtaget med den lille tilføjelse, at vi efter udsendelse af materialet, fik en henvendelse fra BOFA (Bornholms Affaldsbehandling, om at skulle skifte fra det nuværende renovationsselskab til dem. Desværre har vi ikke noget valg. Årsagen skal findes i at vi ikke mere er omfattet af hoteldrift, og derfor skal afregnes som ejere.

I ejendomsskattebilletten i juni måned vil der fremgå et beløb til dækning af renovation og miljøafgift på henholdsvis kr. 951 og kr. 1.024. Det er den samlede regning for hele 2009, fra 2010 vil beløbet blive delt op i to terminer januar og juni. Det tilbud vi har fået fra BOFA dækker ikke vores behov for renovering, og da BOFA er ret dyre, forventer vi at det er muligt at nøjes med omtalte pakke, og så bruge vores gamle renovationsselskab til ekstra tømninger. Disse tømninger betales over driften. Torben Jensen har regnet med et max. beløb på kr.34.000 for ekstra tømninger, og der er afsat kr. 60.000 i budgettet.

Svar på spørgsmål fra forsamlingen til hjemmesiden – Alle dokumenter som er lagt ind under diverse faner i interne sider, ligger i dato orden, med den nyeste nederst i rækken.

I øvrigt er to af fanerne omdøbt til “Spørgsmål og svar” og “Indkøb”. Vi vil på fanen indkøb løbende ligge gode tilbud fra leverandører af varer og tjenesteydelser. I forrige skriv nævnte vi et tilbud om køb af cafesæt. Den pris der er opgivet kr. 339.95 er ikke helt rigtig, men skal i stedet være kr. 399.95. Hvis sættet skal leveres til jeres hus, er forsendelsesomkostninger kr. 50.

I forbindelse med afleveringsforretning på byggeriet er der nu kun små udbedringer tilbage. Der var i øvrigt stor ros til Ingolf og entreprenør for veludført arbejde. I maj måned vil vores administrator udsende et brev om I ønsker at tilslutte jer Fælleslånet eller indbetale kontant. Inden udgangen af maj skulle vi så gerne have et overblik over samlet projektpris, og hvor mange som skal være en del af Fælleslånet. Vi forventer stadig at økonomien holder uden problemer. Renten er på nuværende tidspunkt 6,5%, hvilket den også var da vi besluttede projektet.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *