Ejerforeningen Æblehaven

Mail fra formanden til en ejer:

Tak for din mail.

For at kunne forstå bestyrelsens beslutning om, at valg af en Bornholmsk entreprenør er det nødvendigt, at være vidende om den række forhold som vi i bestyrelsen har foretaget en vurdering af.

Disse bevægegrunde har alle både individuelt og i sammenhæng haft betydning for, at vi har valgt ”kun” at sætte arbejdet i licitation blandt bornholmske firmaer.

Jeg skal prøve, at liste disse forhold op i en ikke prioriteret rækkefølge.

• Via uafhængig rådgivende ingeniør har Ejerforeningen fået oplyst, at uanset hvem vi spørger uden for Bornholm, vil de bruge Bornholmsk hjælp, det være sig stilladser, entreprenørmaskiner med videre.

• Det er fra flere sider blevet påpeget, at det var det eneste rigtige var, at vælge en totalentreprise løsning og at det var vigtigt, at vælge en byggestyrende kapacitet der havde særligt kendskab til Bornholmske forhold. Derfor har bestyrelsen valgt, at søge hjælp hos ingeniør Ingolf Lind-Holm der efter bestyrelsens bedste overbevisning er den bedste til at styre renoveringsprojektet som rådgivende ingeniør. Kun få på Bornholm kan håndtere en renoveringsopgave af den art og Ingolf Lind-Holm mener vi er denne person.

• Vi har i bestyrelsen været meget bevidst om Ingolf Lind-Holm´s tilknytning til Team Bornholm. Det er helt bevidst valgt, at satse på den synergieffekt der opstår ved sammenfaldet mellem Ejerforeningens interesser og udlejningsbureau interesser – nemlig, at få renoveringsarbejdet tilendebragt inden ny udlejningssæson 2009.

• Det er meget vigtigt, at vi har styr på entreprenøren på grund af tidsfrister i relation til udlejning, interne rokeringer af lejere via Team Bornholm o.s.v. Ingolf Lind-Holm kan sikre dette.

• Via Ingolf Lind-Holm har vi opnået en samlet kontrakt som beløbsmæssigt er optimeret på grund af dårligere tider for byggebranchen på Bornholm.

• Ingolf Lind-Holm har sørget for at indhente tilbud på det optimale tidspunkt, hvor byggebranchen er mest sulten.

• Ejerforeningen har fået Ingolf Lind-Holm´s rådgivning til langt under hvad der er sædvane i branchen på grund af hans lokalkendskab til byggeriet, brug af erfaringer fra Hasle etc.

• Bebyggelsen Æblehaven får et bedre tagløsning (gummimembran) til samme pris som et tagpaptag.

• Hvis noget skulle mod forventning skulle gå galt, er det rart at Team Bornholm har samme interesse som ejerforeningen i at få løst tingene. De kan bedre lægge pres på Ingolf Lind-Holm og det valgte entreprenør firma end Ejerforeningen kan.

• Hvis Ejerforeningen havde valgt firmaer uden for Bornholm, vil risikoen for betaling af ekstraarbejder være stor. Det er sædvane, at alt som ikke er med i licitationen får man lov til efterfølgende at betale en pæn overpris for når man bruger totalentreprise. Vi har gjort meget ud af, at pointere Ingolf Lind-Holm, at Ejerforeningen ikke tolerer ekstra udgifter eller tidsforskydninger, og at alt som udgangspunkt skal være indeholdt i den kontrakt vi laver.

• Som bestyrelse befinder vi os langt fra begivenhederne, da vi stort set alle bor uden for Bornholm. Det er svært at få en optimal logistik, hvis ikke vi kan stole på de folk som arbejder for os. Derfor har vi valgt at samarbejde med Ingolf Lind-Holm ud fra de fællesinteresser vi har i alt skal forløbe glat.

• De indkomne tilbud er blevet ”trykprøvet” at totalentreprisefirmaer på fastlandet – der er blevet foretaget ”pristjek” på de indkomne tilbud.

Sluttelig kan jeg samlet oplyse, at der ud fra de indkomne tilbud i licitationen ikke skulle være noget der indikerer, at konkurrences situationen skulle være sat ud af kraft – dertil er der for stor spredning i de afgivne tilbud.

Håber det skulle give svar på dit spørgsmål. Projektet herunder valg af leverandør vil selvfølgelig blive nærmere gennemgået på generalforsamlingen til foråret.

Med venlig hilsen

Peter Borg

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *