Ejerforeningen Æblehaven

Brev fra Rasmus (Team Bornholm) til formanden

BM! Sagen er endnu ikke endelig afklaret.

………………

Hej Peter (c.c. Torben)
>
> Tak for din mail. – Også godt nytår til dig.
>
> Jeg er ikke enig med dig i, at den indvendige vedligeholdelse af
> centerbygningen f.s.v.a. toiletter og baderum påhviler ejeren, Familie
> Ferie Bornholm ApS. Familie Ferie Bornholm har i henhold til vores
> tidligere tilkendegivelse indtil videre valgt at stille en del af
> centerbygningen vederlagsfrit til rådighed for ejerforeningen (toiletter,
> baderum, fyrrum med videre). Denne gratis ydelse til ejerforeningen
> indebærer dog ikke, at Familie Ferie Bornholm dermed har forpligtet sig
> til at foretage indvendig vedligeholdelse. Hvis der ikke er tilfredshed
> med de forhold, som Familie Ferie Bornholm stiller gratis til rådighed for
> ejerforeningen, kan Familie Ferie Bornholm således blot vælge at lade
> ejerforeningens gratis brugsret ophæve. På vegne af ejeren af bygningen,
> Familie Ferie Bornholm, skal jeg derfor meddele, at vi ikke ønsker at
> bekoste en indvendig renovering.
>
> MEN…nu er det imidlertid så heldigt, at jeg jo sidder med forskellige
> kasketter på i denne sammenhæng. Og hvis jeg tager udlejningskasketten
> Team Bornholm på, så er det klart, at Team Bornholm har en interesse i
> pæne bade- og toiletrum. På vegne af Team Bornholm skal jeg derfor
> meddele, at vi vil se positivt på et tilskud til en renovering af
> baderummene. Jeg beder Ingolf Lind-Holm om at kigge forbi Æblehaven næste
> gang, at han er i Allinge – og så vender jeg tilbage til dig, når jeg har
> et overslag over omkostningsniveauet + et forslag til, hvordan vi fordeler
> omkostningerne.
>
> Ovenstående sag er således et godt eksempel på, at Ejerforeningen har en
> stor fordel af sammenhængen mellem Familie Ferie Bornholm og Team
> Bornholm.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *